Commit 9a0a2fcc authored by Jack Stupple's avatar Jack Stupple

correct missing ctegories

parent 91555259
......@@ -27,10 +27,9 @@ class ImportJamalsQuestions extends CharacterMigration
$this->character = new \App\Character();
$this->character->name = 'Jamal';
// $this->character->enabled = $this->created_at;
$this->character->enabled = $this->created_at;
$this->character->save();
return;
$this->import();
}
}
......@@ -26,10 +26,9 @@ class ImportAnnQuestions extends CharacterMigration
$this->character = new \App\Character();
$this->character->name = 'Ann';
// $this->character->enabled = $this->created_at;
$this->character->enabled = $this->created_at;
$this->character->save();
return;
$this->import();
}
}
......@@ -98,7 +98,7 @@
"no": "Ann har ofte reist på utenlandsturer etter at hun ble pensjonist. Skal hun..",
"nl": "Ann is sinds haar pensioen vaak op vakantie geweest naar het buitenland. Moet zij …."
},
"question_category": "entertainment \/ social",
"question_category": "Entertainment/social",
"answers": [
{
"title": {
......@@ -215,7 +215,7 @@
"no": "Den lokale butikken der Ann bor trenger en deltidsansatt og har tilbudt henne en jobb. Skal hun…",
"nl": "De buurtwinkel van Anne is op zoek naar een part time medewerker en heeft haar een baan aangeboden. Moet zij …."
},
"question_category": "employment \/ salary",
"question_category": "Work/payrise/promotion",
"answers": [
{
"title": {
......@@ -324,7 +324,7 @@
"no": "Ann bruker taxi når hun skal besøke familie, noe som er dyrt. Skal hun...",
"nl": "Ann gaat altijd met de taxi wanneer ze op familiebezoek gaat. Dat kost haar veel geld. Moet zij …."
},
"question_category": "transport \/ travel",
"question_category": "Transport/travel",
"answers": [
{
"title": {
......@@ -447,7 +447,7 @@
"no": "Ann har et dyrt abonnement for både telefon og internett. Hun ringer ofte, men er sjelden på internett. Skal hun..",
"nl": "Ann heeft een topabonnement voor haar telefoon en internet diensten. Ze gebruikt haar telefoon regelmatig en internet maar af en toe. Moet zij …."
},
"question_category": "bills \/ debts",
"question_category": "Loans/borrowing",
"answers": [
{
"title": {
......@@ -573,7 +573,7 @@
"no": "Ann får en vannlekkasje i huset.",
"nl": "Het huis van Ann heeft een lekkage in het dak die gerepareerd moet worden. Kies de beste mogelijkheid. Moet zij …."
},
"question_category": "laons \/ borrowing",
"question_category": "Loans/borrowing",
"answers": [
{
"title": {
......@@ -632,19 +632,19 @@
"modifiers": {
"eur": [
{
"category": "Credit Card \/ Loans",
"category": "credit cards \/ loans",
"amount": 50
}
],
"gbp": [
{
"category": "Credit Card \/ Loans",
"category": "credit cards \/ loans",
"amount": 50
}
],
"nok": [
{
"category": "Credit Card \/ Loans",
"category": "credit cards \/ loans",
"amount": 750
}
]
......@@ -670,19 +670,19 @@
"modifiers": {
"eur": [
{
"category": "Credit Card \/ Loans",
"category": "credit cards \/ loans",
"amount": 70
}
],
"gbp": [
{
"category": "Credit Card \/ Loans",
"category": "credit cards \/ loans",
"amount": 70
}
],
"nok": [
{
"category": "Credit Card \/ Loans",
"category": "credit cards \/ loans",
"amount": 1050
}
]
......@@ -720,7 +720,7 @@
"modifiers": {
"eur": [
{
"category": "Credit Card \/ Loans",
"category": "credit cards \/ loans",
"amount": -50
},
{
......@@ -734,7 +734,7 @@
],
"gbp": [
{
"category": "Credit Card \/ Loans",
"category": "credit cards \/ loans",
"amount": -50
},
{
......@@ -748,7 +748,7 @@
],
"nok": [
{
"category": "Credit Card \/ Loans",
"category": "credit cards \/ loans",
"amount": -750
},
{
......@@ -846,7 +846,7 @@
"no": "Ann har sett at hun betale masse gebyrer i banken. Dette ønsker hun å endre på. Skal hun….",
"nl": "Ann probeert op een meer verstandige manier om te gaan met haar bankzaken om te zien of zij kosten kan besparen of kan profiteren van andere diensten die sommige rekeningen aanbieden. Moet zij …."
},
"question_category": "cash \/ banking",
"question_category": "cash\/banking",
"answers": [
{
"title": {
......
......@@ -28,7 +28,7 @@
"modifiers": {
"eur": [
{
"category": "Mortgage",
"category": "Credit Cards / Loans",
"amount": -700
},
{
......@@ -38,7 +38,7 @@
],
"gbp": [
{
"category": "Mortgage",
"category": "Credit Cards / Loans",
"amount": -700
},
{
......@@ -48,7 +48,7 @@
],
"nok": [
{
"category": "Mortgage",
"category": "Credit Cards / Loans",
"amount": -10500
},
{
......@@ -80,7 +80,7 @@
"modifiers": {
"eur": [
{
"category": "Mortgage",
"category": "Credit Cards / Loans",
"amount": -100
},
{
......@@ -94,7 +94,7 @@
],
"gbp": [
{
"category": "Mortgage",
"category": "Credit Cards / Loans",
"amount": -100
},
{
......@@ -108,7 +108,7 @@
],
"nok": [
{
"category": "Mortgage",
"category": "Credit Cards / Loans",
"amount": -1500
},
{
......@@ -144,19 +144,19 @@
"modifiers": {
"eur": [
{
"category": "Mortgage",
"category": "Credit Cards / Loans",
"amount": 250
}
],
"gbp": [
{
"category": "Mortgage",
"category": "Credit Cards / Loans",
"amount": 250
}
],
"nok": [
{
"category": "Mortgage",
"category": "Credit Cards / Loans",
"amount": 3750
}
]
......@@ -1173,7 +1173,7 @@
"no": "Jamal ønsker å åpne en egen sparekonto for sitt eget firma. Han vet at han ikke skal bruke disse pengene på en del måneder. Skal han..",
"nl": "Jamal wil een aparte spaarrekening openen voor zijn bedrijf; hij weet dat hij het geld een aantal maanden niet nodig zal hebben. Wat voor soort spaarrekening moet Jamal openen?"
},
"question_category": "Cash / Banking",
"question_category": "Cash/banking",
"answers": [
{
"title": {
......
......@@ -11,19 +11,19 @@
"modifiers": {
"eur": [
{
"category": "Loans",
"category": "Credit Cards / Loans",
"amount": 30
}
],
"gbp": [
{
"category": "Loans",
"category": "Credit Cards / Loans",
"amount": 30
}
],
"nok": [
{
"category": "Loans",
"category": "Credit Cards / Loans",
"amount": 450
}
]
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment